Disclaimer e-mail

World Present heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. World Present aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt World Present u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. World Present wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. World Present aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het risico dat verbonden is aan het elektronisch verzenden van berichten.

Voor meer informatie over World Present verwijzen wij u naar onze website www.worldpresent.nl .

Bezoekadres
Amperestraat 6
6003 DJ WEERT

Postadres
Postbus 10177
6000 GD WEERT

Telefoonnummer : 088-7 73 73 00 (088-PRESENT)
Fax : 088-7 73 73 73
E-mail : info@worldpresent.nl